• VELKOMMEN
 • TIL 30% BONUS PILLS
 • FOR ALLE BESTEMMELSER
Betalingsmetoder
Levering
Telefonsupport Telefonsupport
Arbejdstimer 09:00 - 17:00
Dansk telefon:
International telefonn:

Privatlivspolitik

Denne fortrolighedserklæring blev sidst ændret d. 14.10.2018

Indledning

Når man færdes på nettet, udleverer man stort set altid private oplysninger, og der er god grund til at være forsigtig med, hvilke informationer, man giver til hvem. Private, personlige og personfølsomme oplysninger er nødvendige for at kogeapotek.com kan leverer vores services til dig, og de bliver derfor anvendt og bearbejdet, når du opgiver dem til os. Vi anser korrekt, omhyggelig og sikker håndtering af dine personlige data for værende yderst vigtig, og derfor behandler vi dem omhyggeligt og sikkert.


Til trods for, at kogeapotek.com er placeret uden for den Europæiske Union følger og overholder vi den gældende, Europæisk privatlivslovgivning på området, når vi håndterer og behandler personlige data. Det indebærer blandt andet at

 • vi begrænser indsamlingen af personoplysninger er til kun at omfatte de personoplysninger, der er nødvendige for at udføre vores legitime og lovlige formål;
 • vi spørger først om tilladelse til at behandle dine personlige data, når der er tilfælde, hvor dit samtykke er påkrævet;
 • vi træffer passende sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personlige data og stiller også krav til de andre parter, der på vores anmodning behandler personoplysninger 
 • vi respekterer din ret til få udleveret dine personlige data til inspektion, korrektion eller sletning.

Kogeapotek.com er (delvist) ansvarlig for dine data. I denne fortrolighedserklæring forklarer vi dig, hvilke persondata vi indsamler og bruger, hvad vi bruger dem til osv. Vi anbefaler at du læser dette nøje igennem, inden du opretter en konto, bestiller en konsultation, gennemfører et køb eller lignende via vores website.

Hvilke personlige data behandler vi?

Vi indsamler informationer om dig på forskellige tidspunkter, nemlig når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, opretter en konto, bestiller ét eller flere produkter, kontakter vores kundeservice, eller når du bruger andre (interaktive) funktioner på vores website. Disse data kan være personfølsomme, private, personlige osv. Vi beholder og anvender disse data, som du har givet os direkte, som en del af den service, vi yder dig eller som du med al tydelighed har givet os med det formål, at vi kan og må anvende dem.

Til de formål, der i denne fortrolighedserklæring er nævnt, anvender vi følgende data:

 • dit navn og din adresse (gade/vej, by, postnummer m.m.)
 • dit telefonnummer
 • fakturerings- og/eller leveringsadresse
 • emailadresse
 • betalingsoplysninger (kontonummer)
 • køn
 • fødselsdato
 • tekniske oplysninger, for eksempel din IP-adresse
 • sundhedsoplysninger

Formål og grundlag for indsamling af data

Vi indsamler og anvender dine personlige oplysninger til følgende formål:

 • For at give dig adgang til din personlige konto of profil på websitet (kogeapotek.com);
 • For at kunne oprette din personlige konto, kunne levere tjenesteydelser, og for at kunne kommunikere med dig;
 • For, om nødvendigt, at kunne informere dig (digitalt) om emner, der har med e-sundhed or beslægtede emner at gøre;
 • For at kunne organisere, håndtere og kontrollere din ordre;
 • For at gøre det muligt for de uafhængige læger, som vi samarbejder med, at tilbyde dig en e-konsultation, hvis du anmoder om det;
 • For at gøre det muligt for de uafhængige apoteker, som vi samarbejder med, at sælge og levere visse produkter, hvis du anmoder om det;
 • For at kunne foretage identitetskontrol, hvis du ønsker at få udleveret visse lægemidler via det uafhængige apotek;
 • For at kunne gennemføre analyser og forskning til forbedring af vores tjenester og websites;
 • For at kunne bestemme din brugs-, søge- og/eller købeadfærd, når du besøger eller bruger vores website, så vi kan give dig målrettet information (såkaldt ”profilering”).

Oven- og førnævnte sker på basis af frit og specifikt samtykke, medmindre dette ikke er nødvendigt, fordi databehandlingen sker i forbindelse med udførelsen eller gennemførelsen af en aftale, eller for at værne om vitale interesser for dig, for legitime forretningsforbindelser eller for tredjeparter.

De læger og apoteker, som vi har adgang til og samarbejder med udfører deres arbejde uafhængigt af kogeapotek.com, og kogeapotek.com er på ingen måde ansvarlig for karakteren og/eller kvaliteten af services, ydelser og/eller produkter, som de leverer. kogeapotek.com indsamler dine personlige (medicinske) oplysninger på vegne af lægerne og apotekerne for at kunne tilbyde e-konsultationer og/eller produkter. Disse oplysninger og data opbevares og befinder sig på en sikker platform, som kogeapotek.com driver, men ingen ansatte hos kogeapotek.com har adgang til disse. For at sikre dit privatliv go dine rettigheder, har vi indgået en aftale med lægerne og apotekerne, så det kun er den behandlende læge og/eller farmaceut, der har adgang til de pågældende informationer, oplysninger og data.

Tag kontakt til vores kundeservice og tilmeld dig vores nyhedsbrev

Via vores website tilbyder vi muligheden for, at du for eksempel telefonisk kan stille spørgsmål til vores kundeservice, og i den forbindelse vil du blive bedt om at oplyse forskellige informationer, så vi kan besvare din henvendelse, men det er op til dig, hvilke informationer, du vil udlevere. De oplysninger, du giver os, beholder og opbevarer vi så længe, de er nødvendige for at vi kan gennemføre svarprocessen og bearbejde denne.

Vi tilbyder muligheden for at abonnere på vores nyhedsbrev, hvori vi ønsker at informere interesserede parter om e-sundhed i bredeste forstand og/eller om vores ydelser. I hvert nyhedsbrev er der et link, der nemt gør det let at opsige nyhedsbrevet, hvis det ikke (længere) har interesse eller relevans, ligesom du tydeligt kan give udtryk for, at du ønsker at modtage nyhedsbrevet – det er op til dig.

Ved at anvende vores ydelser vil din emailadresse automatisk blive tilføjet vores kontaktliste, så vi kan sende dig en servicemeddelelse i tilfælde af, at der sker eller vil ske ændringer, hændelser eller udvikling på vores website eller i vores ydelser.

Offentliggørelse af data

Vi vil under ingen omstændigheder offentliggøre dine personlige data og/eller oplysninger.

Overførsel af data til lande uden for EU

Kogeapotek.com har en global, teknisk infrastruktur, og derfor kan dine personlige oplysninger muligvis blive overført til USA eller andre lande uden for Europa, hvor beskyttelse af personlige oplysninger muligvis ikke er de samme som i EU. Når du overleverer personlige oplysninger og data til os skal du altså være indforstået med, at du giver tilladelse til, at dine personlige oplysninger og data i nødvendigt omfang overføres til USA eller andre lande uden for Europa. I sådanne tilfælde vil kogeapotek.com dog imidlertid træffe passende foranstaltninger som skønnes nødvendige for at sikre, at dine oplysninger og data er beskyttet bedst muligt. 

Levering af data til tredjepart

Vi giver dine personlige oplysninger videre til tredjeparter ("processorer") samt til virksomheder, der er tilknyttet kogeapotek.com, for at organisere, styre og overvåge rettigheder og forpligtelser, herunder også tjenester og betalinger som følger af aftalen indgået med dig. Vi har indgået aftaler med ovennævnte tredjeparter, hvori vi sikrer, at også disse tredjeparters videre behandling af personoplysninger overholder den gældende lovgivning om privatlivets fred. Derudover giver kogeapotek.com dine personlige oplysninger til andre tredjeparter; dette er ofte til markedsføringsformål, men vi gør kun dette, når og såfremt vi har dit udtrykkelige samtykke.

Sikkerhed

Vi træffer en række sikkerhedsforanstaltninger for at begrænse misbrug af og uautoriseret adgang til personlige data og oplysninger. Vi træffer i særdeleshed følgende foranstaltninger:

 • adgang til personoplysninger og data er beskyttet med brugernavn og adgangskode;
 • efter modtagelse gemmes data i et separat, beskyttet system;
 • vi træffer fysiske foranstaltninger for adgangsbeskyttelse af de systemer, hvori dine personoplysninger lagres;
 • vores leverandører af (teknisk) udstyr og infrastruktur opfylder gældende ISO standarder, som for eksempel ISO-27002;
 • vi anvender sikre forbindelser (Secure Sockets Layer eller SSL), der beskytter al information mellem dig og vores website, når du indtaster personlige data og oplysninger.

Tilbageholdelsesperiode og sletning af konto

De ovenfor beskrevne personlige data og oplysninger bevares, så længe din konto status som værende aktiv. Din konto – herunder de tilhørende personoplysninger og data – slettes af kogeapotek.com, hvis du ikke har været logget ind i fire år, eller fire år efter, at du sidst har bestilt en ordre via vores website. Vi beholder for dine personoplysninger længere, hvis der er en lovpligtig forpligtelse til at gøre det (f.eks. skattefritagelse på syv år for betalingsdata og 15 år for medicinske data).

Dine rettigheder

Adgang, rettelse og sletning af dine data

Hvis du ønsker det, du få overblik over de af dine personlige oplysninger, som vi kender til og har. De fleste af disse data kan du selv se via din konto på websitet. Vi retter naturligvis disse oplysninger, hvis de skulle vise sig at være forkerte, eller hvis de opbevares i strid med gældende love og regler.

Du kan også appellere til retten til at glemme, og i så fald vil din konto og alle tilknyttede personoplysninger og oplysninger – i det omfang loven tillader det – permanent blive slettet eller anonymiseret.

Indsigelse

Husk at du til hver en tid kan indsigelse mod en bestemt måde at behandle dine data og oplysninger på, herunder også den automatiske behandling af dine personlige data og oplysninger til direkte markedsføringsformål (”profilering”).

Overførselsmulighed

Du har krav på, at dine data kan overføres, og det betyder, at du da har ret til at modtage dine personlige data og oplysninger i et brugbart format. kogeapotek.com kan sende dig dine data som regneark, i XML-format, hvis du ønsker og beder om det.

Tilbagetrækning af tidligere givet tilladelse

Hvis du har givet os tilladelse til at behandle dine personlige data og oplysninger, så husk at du til enhver tid kan trække dit samtykke tilbage.

Kontakt

Du kan udøve ovenstående rettigheder og andre rettigheder, som du har i henhold til gældende privatlivslovgivning, ved at sende en anmodning til privacy@kogeapotek.com. Vi skal forsøge at besvare din anmodning hurtigst muligt, men du vil under alle omstændigheder få svar inden for fire uger.

Du kan også til hver en tid protestere over eller tilbagekalde den tilladelse, du har givet os til at sende marketingbeskeder. Du skal bare følge instruktionerne i den relevante markedsføringsbesked eller sende en e-mail til privacy@kogeapotek.com

Tredjepartswebsites

Vær opmærksom på at denne fortrolighedserklæring ikke gælder for tredjeparts-websites, der via links er tilknyttet vores website. Vi kan ikke garantere, at disse tredjeparter håndterer dine personlige oplysninger på en pålidelig eller sikker måde, så vi opfordrer dig kraftigt til at læse fortrolighedserklæringerne for disse websites, inden du anvender dem.

Cookies

Kogeapotek.com bruger cookies på websitet og når vi tilbyder vores tjenester. En cookie er en lille, enkel fil, som indeholder data, og den gemmes på din computers harddisk eller i din browsers. Du kan læse meget mere om vores brug af cookies i vores Cookie-politik.

Google Analytics

Vi anvender Google Analytics til at registrere, hvordan vores besøgende bruger vores website. Vi har indgået en aftale med Google om håndtering af vores data, og desuden har vi ikke tilladt Google at bruge de opnåede Analytics-oplysninger til andre Google-tjenester. Og slutteligt vil vi anonymisere IP-adresserne.

Ændringer i denne fortrolighedserklæring

Vi forbeholder retten til at foretage ændringer i denne fortrolighedserklæring, og det er tilrådeligt jævnligt at konsultere denne fortrolighedserklæring, så du er informeret om disse eventuelle ændringer, justeringer m.v.

Øverste tilsynsførende

Vi vil naturligvis med glæde hjælpe dig, hvis du har klager over måden hvorpå dine personlige oplysninger og data behandles. 

I henhold til lovgivningen om beskyttelse af personlige oplysninger har du ret til at indgive en klage til den nationale privatlivsregulator over behandlingen af personoplysninger. Da kogeapotek.com jo udfører landegrænseoverskridende databehandling, har vi udpeget den xxxx privatlivsregulator som den øverste tilsynsførende, og denne er autoriteten i forhold til personlige data.

Databeskyttelsesansvarlig

Vi har udpeget en databeskyttelsesansvarlig for at sikre, at vi løbende behandler dine personlige data på en åben, præcis og retlig korrekt måde. Hvis du har spørgsmål om behandling af dine personlige oplysninger, bedes du kontakte vores databeskyttelsesansvarlige på privacy@kogeapotek.com.

Du kan også kontakte vores databeskyttelsesansvarlige, hvis du har spørgsmål, kommentarer eller klager over denne fortrolighedserklæring.